събота, 15 декември 2012 г.

Сайт на списание ProGRAFICA

   Списание ProGRAFICA е единственото издание в България, което 
обединява на своите страници креативните решения с информация за програмните продукти в сферата на графичния и уеб дизайн, рекламата и издателската дейност, новите графични софтуерни програми за предпечатна подготовка, управлението на шрифтове, маркетинга, рекламата, печата и не на последно място с представянето на бележити български творци в областта на оформлението на книги и печатни продукти от близкото минало и настоящето, основатели на „Българската школа в графичния дизайн”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар